ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ БУДІВЕЛЬ

Питання енергозбереження і створення належного мікроклімату в тваринницьких будівлях та виробничих спорудах є складовою загальнодержавної політики у сфері енергоощадного використання ресурсів. В той же час у цих будівлях та спорудах є цілий ряд специфічних особливостей, котрі не знаходять належного обгрунтування в сучасних дослідженнях та нормативних документах України

тваринницька будівля


Покращення теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій виробничих будівель, крім економії паливно-енергетичних ресурсів при їх експлуатації, сприяє також поліпшенню формування мікроклімату приміщень і підвищенню продуктивності виробничих процесів. За сучасними даними, ефективність і продуктивність тваринництва визначається на 60 % годівлею, на 20 % породним складом і віком тварин та на 20 % мікрокліматом й умовами утримання. Нормативні параметри мікроклімату тваринницьких будівель наведено в ДБН В.2.2-1-95 (Будинки і споруди. Будівлі і споруди для тваринництва. – К.: Держкоммістобудування України, 1995. – 38 с). При невідповідності мікроклімату оптимальним зоогігієнічним параметрам змінюється продуктивність виробництва, надої молока знижуються на 10-20 %, приріст маси тварин – на 20-30 %, яйценосність курей – на 30 %, падіж молодняка досягає 30 %. Наприклад: витрати кормів при вирощуванні і відгодівлі свиней в неопалювальних приміщеннях зростають на 10-25 %. Вартість корму, що витрачається на підтримання терморегуляції в організмі тварин, значно вища за вартість теплової енергії, необхідної для опалення тваринницьких приміщень [1, 2].

Тому відповідно до вимог норм технологічного та будівельного проектування різних тваринницьких підприємств огороджувальні конструкції та інженерне обладнання будівель повинні забезпечувати підтримання необхідних параметрів мікроклімату [ДБН та ВНТП]. Тваринницькі будівлі в теплотехнічному відношенні мають ряд специфічних особливостей, пов’язаних з наявністю в приміщенні великої кількості тварин із власними тепло- і вологовиділеннями. Тепловиділення настільки значимі, що в ряді випадків допустимі умови мікроклімату можуть бути забезпечені без улаштування опалювальних систем. У цьому випадку будівля кваліфікується як неопалювана. Для неопалюваної будівлі потрібний опір теплопередачі визначають із двох умов: теплового балансу і невипадання конденсату на внутрішній поверхні огородження.

Незважаючи на неврегульованість у нормах деяких відзначених теплотехнічних показників, тваринницькі будівлі в сучасних умовах споруджуються і реконструюються, термомодернізуються з урахуванням вітчизняного і зарубіжного передового досвіду енергозаощадження.

Актуальним й економічно доцільним є додаткове утеплення зовнішніх стін сендвіч панелями та покриттів (перекриттів) існуючих тваринницьких будівель мінераловатними плитами. Підвищення їх теплозахисту дозволить поліпшити внутрішній мікроклімат у зимовий та літній час, скоротити витрати кормів та підвищити продуктивність виробництва. Це тим більш важливо, що передбачені у багатьох тваринницьких будівлях системи опалення практично ніде не працюють. А потенціал ринку теплоізолюючих матеріалів України підвищується з кожним роком.

Однак улаштуванню теплоізоляції будівель, що реконструюються, приділяється недостатньо уваги, хоча обсяги реконструктивних робіт у силу об’єктивних причин переважають порівняно з новим будівництвом.

1. Глікман М. Т. Основи будівельної фізики сільських споруд / М. Т. Глікман, О. Б. Кошлатий, Є. В. Вітвицька. – К.: Урожай, 1995. – 224 с.
2. Хазін В. Й. Будівлі і споруди агропромислового комплексу: навч. посіб. / В. Й. Хазін. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища школа, 2006. – 255 с.
Категория: Енергозбереження | Добавил: admin (2014-03-05)
Просмотров: 1806 | Теги: мікроклімат, сендвіч панелі, енергоефективність, тваринницька будівля | Рейтинг: 4.0/1

Коментарі до ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ БУДІВЕЛЬ, обговорення та відгуки: