Класи точності засобів вимірювань

Класи точності засобів вимірювань

Облік всього комплексу метрологічних характеристик необхідний тільки при вимірах високої точності, а також при проектуванні складних вимірювальних систем. У більшості виробничих галузей, в тому числі в будівництві, використовують робочі засоби вимірювань, метрологічні характеристики яких нормовані на основі класів точності.

Клас точності - узагальнена характеристика засобів вимірювань певного типу, що дозволяє судити про те, в якому діапазоні знаходиться сумарна похибка вимірювань.

Сукупність метрологічних характеристик, що визначають клас точності, відбивається в стандартах або технічних умовах. Загальні вимоги при розподілі коштів вимірювань на класи точності наведені у ГОСТ 8.401 - 80 «Класи точності засобів вимірювань. Загальні вимоги ».

Засобам вимірювань з кількома діапазонами вимірювань однієї і тієї ж фізичної величини або призначеним для вимірювань різних фізичних величин можуть бути надані різні класи точності для кожного діапазону або кожної вимірюваної величини.
Позначення класів точності наносяться на циферблати, щитки і корпусу засобів вимірювань. При цьому в експлуатаційній документації на засоби вимірювань, що містить позначення класу точності, має бути посилання на стандарт чи технічні умови, в яких встановлено клас точності для цього типу засобів вимірювань.

Позначення можуть мати форму заголовних букв латинського алфавіту або римських цифр з додаванням умовних знаків. Сенс таких позначень розкривається в нормативно-технічної документації. Якщо ж клас точності позначається арабськими цифрами з додаванням будь-якого знака, то ці цифри безпосередньо оцінюють похибка вимірювання.

Для приладів з нормованою наведеної похибкою абсолютна похибка не залежить від значення вимірюваної величини, а відносна похибка збільшується зі зменшенням значення вимірюваної величини. Значення абсолютної похибки можна знизити, якщо використовувати прилад того ж класу точності, але з меншим діапазоном вимірювань.

Шкали деяких приладів градуюють в міліметрах, абсолютна похибка при цьому виражається також в одиницях довжини. Якщо для такого приладу нормується значення приведеної похибки, то клас точності приладу позначається у вигляді 1,0, де 1,0 - значення наведеної похибки, виражене у відсотках.

Категория: Із будівництва | Добавил: ZIDAN (2011-02-02)
Просмотров: 3208 | Теги: клас, ЗАСІБ, точність, вимірювання | Рейтинг: 4.5/2

Коментарі до Класи точності засобів вимірювань, обговорення та відгуки: