Московська наукова школа досліджень енергобіологічного комплексу

Найстаріша наукова школа, що розглядала проблеми архітектурного формування агроіндустріального комплексу, заснована у МАРХІ. Родоначальником досліджень агроіндустріального комплексу є проф. В.В. Мусатов [1, 2, 3]. У подальшому під керівництвом В.О. Новікова досліджуються архітектурно-технологічні основи формування агроіндустріального комплексу безвідходного типу, що складається з трьох виробничих напрямів: тваринництво, рослинництво та рибне господарство [1, 4, 5].

Аргоіндустріальний комплекс розміщують поряд з електростанцією або іншим джерелом низькопотенціального тепла, котре можна використати для підігріву культиваційних споруд. Відходи виробництва у тваринницьких будівлях використовують у живильному розчині для рослин у теплиці, а відходи тепличного виробництва – у рибному промислі. За потужністю такий агроіндустріальний комплекс відноситься до великих індустріальних об’єктів. М.О. Демидова захистила кандидатську дисертацію з напряму безвідходного енергобіологічного комплексу [6].

Коло проблем, що розглядають вчені МАРХІ, обмежене архітектурно-технологічними питаннями проектування агроіндустріального комплексу. Питання раціонального об’ємно-планувального рішення будівель і споруд таких комплексів не розглядалося. Також специфіка комплексу не передбачає об’єднання малих фермерських господарств. М.О. Демидова започаткувала термін «енергобіологічний комплекс», що згодом був використаний іншими вченими.

Посилання:
1.           Архитектурное проектирование агроиндустриальных комплексов / [Мусатов В.В., Бутусов Х.А., Новиков В.А. и др.] ; под ред. В.В. Мусатова. – М.: Агропромиздат, 1990. – 448 с.
2.           Мусатов В.В. Аграрно-индустриальные комплексы: Принципы архитектурно-планировочной организации / В.В. Мусатов. – М. : Стройиздат, 1980. – 120 с.
3.           Мусатов В.В. Архитектурное проектирование агроиндустриальных комплексов : Учеб. пособие / В.В. Мусатов. – М. : МАрхИ, 1978. – 139 с.
4.           Новиков В.А. Типология и архитектура современной загородной усадьбы [Електронний ресурс] / В.А. Новиков // Международный электронный научно-образовательный журнал по научно-техническим и учебно-методическим аспектам современного архитектурного образования и проектирования с использованием видео и компьютерных технологий. Архитектура и современные информационные технологии. Специальный выпуск 2012. – М.: МАРХИ. – 2012. – Стат. № 8. – Режим доступу: http://www.marhi.ru/AMIT/2012/special_12/novikov/novikov2.pdf, вільний.
5.           Новикова Н.В. Архитектура теплиц и оранжерей. Учебное пособие / Н.В. Новикова. – М.: Архитектура-С, 2006. – 112 с.
6.           Демидова М.А. Архитектурно-технологические основы формирования энергобиологического комплекса безотходного типа : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. арх.: спец. 18.00.02 «Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности» / М.А. Демидова. – М. : МАРХИ, 1989. – 23 с.
Категория: Енергобіологічний комплекс | Добавил: admin (2015-10-07)
Просмотров: 575 | Теги: ЕБК | Рейтинг: 4.0/1

Коментарі до Московська наукова школа досліджень енергобіологічного комплексу, обговорення та відгуки: