Главная » Каталог статей » ДБН

Нове у теорії розрахунків залізобетонних конструкцій

В інженерній практиці застосування теорії розрахунків залізобетонних конструкцій у теперішній час відбуваються значні зміни. Починаючи з 2011 року, введені в дію ДБН В.2.6-98:2009 та ДСТУ Б В.2.6-156:2010 регламентуватимуть нову нормативну базу у галузі залізобетону замість використовуваної з 1986 року за СНиП 2.03.01-84*. Головні переваги нових нормативних документів – поступове адаптування до існуючої нормативної бази Європейського союзу, відображення в них результатів новітніх технологій та досягнень як національного, так і міжнародного досвіду проектування бетонних та залізобетонних конструкцій у будівельній галузі за останні роки.

Мета їх упровадження – актуалізація національної нормативної бази відповідно до сучасних завдань будівельної галузі, гармонізація з міжнародними і європейськими нормами та стандартами за системою нормативного регулювання в галузі будівництва, створення можливості враховувати в Україні міжнародний досвід проектування бетонних та залізобетонних конструкцій.

Згідно з новими нормами розрахунки за міцністю елементів бетонних і залізобетонних конструкцій виконуватимуться на основі нелінійної деформаційної моделі. Такий підхід обумовлений тим, що застосовувана раніше методика, викладена у відмінених нормах, мала такі прогалини:
- розрахунок за міцністю елементів бетонних і залізобетонних конструкцій призводив до завищення їх несучої здатності;
- розрахункові схеми роботи залізобетонних елементів у стані руйнування значно відрізнялись від дійсних, а саме – на нейтральній лінії напруження як у бетоні, так і арматурі не дорівнювали нулю, що було наслідком застосовуваної передумови про рівномірне розподілення напружень в бетоні стиснутої зони;
- розрахунки міцності не враховували властивості бетону деформуватись за межею досягнення ним критичних значень деформацій εс1 (εbR);
- розрахунки міцності вимагалось розмежовувати на випадки для
непереармованих та переармованих елементів.

Введені в дію нормативні документи, розроблені колективом науковців Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», практично майже усунули відмічені недоліки. Стало це можливим завдяки використанню в розрахунках міцності елементів бетонних і залізобетонних конструкцій нелінійної діаграми деформування бетону.

Можливість упровадження в розрахунки міцності елементів бетонних і залізобетонних конструкцій нелінійної деформаційної моделі ґрунтується на результатах великої кількості експериментально-теоретичних досліджень. Серед них значна частина робіт виконана під керівництвом таких відомих учених України як А.Я. Барашиков, Є.М. Бабич, А.М. Бамбура, П.Ф. Вахненко, Б.Г. Гнідець, О.Б. Голишев, В.С. Дорофєєв, Є.В. Клименко, С.Ф. Клованич, Л.І. Стороженко, М.В. Савицький, М.С. Торяник, С.Л. Фомін, О.Л. Шагін, В.С. Шмуклер, В.Г. Щелкунов, О.Ф. Яременко, а також багатьох інших вчених.

Розрахунок міцності нормальних перерізів балкових елементів за нелінійною деформаційною моделлю (на основі ДБН В.2.6-98:2009): навчальний посібник / А.М. Павліков, О.В. Бойко. За ред. А.М. Павлікова. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 85 с.
Категория: ДБН | Добавил: admin (2013-03-12)
Просмотров: 2544 | Теги: збк, ДСТУ, ДБН, розрахунок, Нове | Рейтинг: 4.0/1

Коментарі до Нове у теорії розрахунків залізобетонних конструкцій, обговорення та відгуки: