нормативні посилання ДСТУ Б В.2.6-148:2010

У ДСТУ Б В.2.6-148:2010 є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН А.3.2-2:2009 Промислова безпека у будівництві. Основні положення
ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва
ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні
ДБН В.2.5-28:2006 Природне та штучне освітлення
ДБН В.2.6-133:2010 Дерев'яні конструкції. Основні положення

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумонавантаження. Загальні вимоги
ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови
ДСТУ 4922:2008 Лісоматеріали та пилопродукція. Методи визначення вологості
ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги
ДСТУ Б В.2.6-72:2008 Панелі сталеві двошарові покриттів будівель з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-151:2010 Конструкції дерев'яні клеєні. Загальні технічні умови
ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ГОСТ 12.1.012-90; IDT)
ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні умови (ГОСТ 12.4.041:2001; IDT)
ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (ГОСТ 427-75, IDT)
ДСТУ ГОСТ 4028:2008 Гвозди строительные. Конструкция и размеры (ГОСТ 4028-63, IDT)

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря виробничої зони)
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)
ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)
ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)
ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на робочих местах. Технические требования (ССБП. Вібрація. Засоби вимірювання і контролю вібрації на робочих місцях. Технічні вимоги)
ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)
ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия (Фартухи спеціальні. Технічні умови)
ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. Классификация (Видимі вади деревини. Класифікація)
ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия (Пиломатеріали листяних порід. Технічні умови)
ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)
ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення. Технічні умови)
ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия (Косинці перевірочні 90°. Технічні умови)
ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия (Лінійки перевірочні Технічні умови)
ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия (Пиломатеріали хвойних порід. Технічні умови)
ГОСТ 8925-68 Щупы плоские для станочных приспособлений. Конструкция (Щупи плоскі для верстатних пристроїв. Конструкція)
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)
ГОСТ 19041-85 Транспортные пакеты и блок-пакеты пилопродукции. Пакетирование, маркировка, транспортирование и хранение (Транспортні пакети і блок-пакети пилопродукції. Пакетування, маркування, транспортування та зберігання)
ГОСТ 19414-90 Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым клеевым соединениям (Деревина кклеєна масивна. Загальні вимоги до зубчатих клеєних з'єднань)
ГОСТ 20022.0-93 Защита древесины. Параметры защищенности (Захист деревини. Параметри захисту)
ГОСТ 20022.2-80 Защита древесины. Классификация (Захист деревини. Класифікація)
ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры (Пиломатеріали хвойних порід. Розміри)
ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)
ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будівель)
СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціювання)
СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні і побутові будівлі)

ПУЭ-86 Правила устройства электроустановок (Правила будови електроустановок)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого устаткування)
Категория: Документи | Добавил: dbn (2012-04-19)
Просмотров: 5408 | Теги: ДСТУ Б В.2.6-148 | Рейтинг: 4.0/1

Коментарі до нормативні посилання ДСТУ Б В.2.6-148:2010, обговорення та відгуки: