Проблема нормативної бази покрівельних робіт України, можливі шляхи їх рішення

Проблема нормативної бази покрівельних робіт України, можливі шляхи їх рішення

Фаренюк Є.Г., Павлюк П.О.
ДП «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»


В статті приведений аналіз існуючої нормативної бази України з проектування і влаштування дахів. На прикладі сучасних рекомендацій по застосуванню покрівельних матеріалів визначена структура та склад нової нормативної документації зведення дахів будівель і споруд.

В статье приведен анализ существующей нормативной базы Украины по проектированию и обустройству кровель. Креативная студия дизайна интерьера на примере современных рекомендаций по применению кровельных материалов определила структуру и состав новой нормативной документации по устройству кровель зданий и сооружений.

In the article gives the analysis of the current normative base of Ukraine for the design and device roofs. For example, guidelines on the application of modern roofing materials defined the structure and composition of the new standard documentation construction of roofs and buildings.

Діючі в даний час державні норми по проектуванню, влаштуванню та експлуатації дахів ДБН В.2.6-97 «Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд» [1], розроблені 1995 році та введені в дію в 1997 році, побудовані на застосуванні застарілих технологій і матеріалів, які фактично вже не мають місця в вітчизняній будівельній практиці; в цьому питанні потрібний повний перегляд і напрацювання нової вітчизняної нормативної документації, не тільки по змісту, але й по структурі і достатньої наповненості.

Розробка і введення в дію нової нормативної документації повинна стати стабілізуючою і направляючою базою в питанні ефективності зведення дахів будівель і споруд в галузі будівельного виробництва України. Цілком очевидно, що досягнення такої мети не може бути без поглибленого оволодіння питанням і без налагодження всебічного і тісного зв’язку з діючими в Україні покрівельними підприємствами, а також відповідними структурами в науковій і проектно-конструкторській сфері.

Підвищення рентабельності дахів в останні 10-15 років вирішується за рахунок впровадження більш ефективних покрівельних і теплоізоляційних матеріалі, так званих “євроруберойдів” на гнилостійких скло- і поліестрових основах з потовщеними бітумно-полімерними покривними шарами, ПХВ та ЕПДМ (гумових) мембран, які дозволяють влаштовувати надійні покрівельні килими в 1-2 шари. Масове застосування знайшли також більш ефективні імпортні утеплювачі із мінеральної вати, а також із поризованих полімерів і скла, які об’єктивно витіснили малоефективні утеплювачі із ніздрюватих і легких бетонів.

Починаючи з 1998 року, в Україні розпочато випуск широкого асортименту сучасних покрівельних і теплоізоляційних матеріалів вітчизняного виробництва. Набутий досвід їх застосування показує, що по фізико-технічним показникам нові вітчизняні покрівельні і теплоізоляційні матеріали не поступаються зарубіжним аналогам і продукція цих заводів успішно працює на українському і конкурентоспроможна на світовому ринку. Разом з тим слід відмітити, що вітчизняний досвід влаштування тепловодозахисту покриттів з використанням сучасних матеріалів і виробів не завжди дає позитивні результати. Це в якійсь мірі пояснюється ще недостатньою коректністю використання зарубіжного досвіду, але головним чином відсутністю обґрунтованої нормативної бази.

Виходячи з того, що повного перегляду потребує більше 70% нормативних положень з перебудовою структури і змістового складу чинних норм, для зручності використання у відповідних сферах застосування, такий перегляд необхідно здійснити виходячи з розробки двох нових нормативних документів, а саме:
ДБН. Проектування дахів будівель і споруд.
ДСТУ. Влаштування, експлуатація дахів будівель і споруд.

В зв’язку з тим, що докорінний перегляд норм потребує значних затрат часу - близько двох років. Можливим рішенням цієї проблеми є - розробка науково-дослідними і проектно-конструкторськими інститутами будівельної сфери настанов та рекомендацій по застосуванню покрівельних матеріалів на замовлення організацій виробників. Так, наприклад, за останні три роки на замовлення Корпорації «ТехноНІКОЛЬ» розроблені наступні посібники:
1. «Рекомендації щодо проектування і влаштування покрівель з бітумно-полімерних матеріалів, що наплавляються». [2].
2. «Рекомендації щодо проектування і влаштування покрівель з полімерних мембран». [3].
3. «Рекомендації щодо проектування і влаштування покрівель з гнучкої черепиці». [4].
4. «Рекомендації щодо проектування і влаштування експлуатованих та зелених дахів» [5] (рис. 1). Структуру та склад розглянемо на прикладі останнього. «Рекомендації щодо проектування і влаштування експлуатованих та зелених дахів» [5] включають наступні розділи:

Найбільш частим аргументом на користь влаштування експлуатованих та зелених дахів є їх розширена функціональна спроможність, в порівнянні з традицій-ними типами дахів, експлуатовані та зелені дахи виконують наступні функції:
• поліпшення якості повітря;
• поліпшення температурного режиму у великих містах;
• зниження рівня шуму;
• поліпшення зовнішнього вигляду будівель і споруд;
• створення місць відпочинку;
• створення місць паркування автотранспорту;
• збільшення строку служби покрівельного килима;
• економія енергії на опалення і кондиціювання;
• збільшення інвестиційної привабливості будівництва.

Підвищення експлуатаційної надійності дахів потребує застосування нової нормативної документації, яка повинна стати стабілізуючою і направляючою базою в питанні ефективності зведення дахів будівель і споруд. Цілком очевидно, що досягнення такої мети не може бути без поглибленого оволодіння питанням і без налагодження всебічного і тісного зв’язку з діючими в Україні виробниками покрівельних матеріалів, а також відповідними структурами в науковій і проектно-конструкторській сфері.

Одержаний досвід отриманий в ході розробок «Рекомендацій…» з комплексним застосуванням сучасних матеріалів і виробів, необхідно використати при повному перегляді і напрацюванні нової нормативної документації в питаннях прийняття обґрунтованих конструктивних вирішень покрівель (проектування), виконанні покрівельних робіт (влаштування) та ефективний догляд за дахами (експлуатація).

з'єднання рулонної покрівлі з вент каналом

ЛІТЕРАТУРА
1. Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд: ДБН В.2.6-97.
2. Рекомендації щодо проектування і влаштування покрівель з бітумно-полімерних матеріалів, що наплавляються. Корпорація «ТехноНІКОЛЬ». – Київ, 2010.
3. Рекомендації щодо проектування і влаштування покрівель з полімерних мембран виробництва Корпорації «ТехноНІКОЛЬ». – Київ, 2010.
4. Рекомендації щодо проектування і влаштування покрівель з гнучкої черепиці SHINGLAS корпорації «ТехноНІКОЛЬ». – Київ, 2011.
5. Рекомендації щодо проектування і влаштування експлуатованих та зелених дахів з застосуванням матеріалів Корпорації «ТехноНІКОЛЬ». – Київ, 2013.
Категория: Покриття будівель | Добавил: admin (2014-05-31)
Просмотров: 2191 | Теги: проектування та влаштування, експлуатація дахів, зелені дахи, покриття | Рейтинг: 4.0/1

Коментарі до Проблема нормативної бази покрівельних робіт України, можливі шляхи їх рішення, обговорення та відгуки: