Главная » Каталог статей » ДБН

Споруди системи інженерного захисту території. ДБН Б.2.2-5:2011. Благоустрій територій

ДБН Б.2.2-5:2011. Благоустрій територій

Розділ 9. Вимоги до проектування елементів благоустрою
Пункт 4. Споруди системи інженерного захисту території
9.4.1 На території споруд інженерного захисту територій заборонено встановлення засобів зовнішньої реклами та інформації, влаштування майданчиків (дитячих, відпочинку, стоянок автомобілів тощо), будівництво будь-яких видів споруд, за виключенням безпосередньо споруд та будинків інженерного захисту територій та таких, що мають відношення до їх обслуговування та експлуатації.

Проектування елементів інженерної підготовки і захисту території треба проводити у складі заходів щодо організації рельєфу і відведення стоку поверхневих вод.

9.4.2 Завдання організації рельєфу під час проектування благоустрою треба визначати залежно від функціонального призначення території. Організацію рельєфу території, що реконструюється, як правило, треба орієнтувати на максимальне збереження рельєфу, ґрунтового покриву, наявних зелених насаджень, умов існуючого поверхневого водовідведення, використання ґрунтів, що видаляються, на майданчику будівництва.

Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар’єри тощо) забороняється.

9.4.3 У разі організації рельєфу треба передбачати зняття родючого шару ґрунту згідно з ГОСТ 17.5.3.06, влаштування місця для його тимчасового зберігання і захисту від забруднення. Під час проведення підсипання ґрунту на території використовують мінеральні ґрунти, а для рекультивації земель - верхні родючі шари ґрунту.

Всі роботи, пов’язані зі зняттям та перенесенням родючого шару грунту, треба виконувати згідно із [27, 28].

9.4.4 Під час терасування рельєфу треба проектувати підпірні стінки і укоси.

Ґрунтові укоси треба формувати згідно з ДБН В.2.3-4 і СНиП 3.02.01.

9.4.5 Матеріал і технологію укріплення укосів треба обирати в залежності від місцеположення укосу, виду геологічних порід, які там залягають, передбачуваного рівня механічних навантажень на схил, крутизни схилу і формованого середовища.

9.4.6 У забудові населених пунктів зміцнення укосів відкритих русел треба виконувати з використанням матеріалів і прийомів, що запобігають неорганізованому попаданню поверхневого стоку у водоймище і руйнування берегів в умовах високого рівня механічних навантажень: формування набережних із застосуванням підпірних стінок, стінних блоків, облицюванням плитами і омонолічуванням швів тощо.

9.4.9 Штучні елементи рельєфу (підпірні стінки, земляні насипи, виїмки), що розташовуються уздовж магістральних вулиць, можна використовувати як шумозахисні екрани (СНиП II-12).

9.4.10 Проектування відведення поверхневого стоку треба виконувати згідно з ДБН 360, СНиП 2.04.03, СанПиН 4630 та [10].

Вибір схеми поверхневого водовідведення для окремих районів населеного пункту виконують з урахуванням щільності забудови, рельєфу території, функціонального призначення, кліматичних умов, загального рівня благоустрою, пропускної здатності, класу навантаження.

Відведення стоку треба забезпечувати шляхом комплексного вирішення питань організації рельєфу і влаштування відкритої або закритої системи водовідведення: водостічних труб (водостоків), лотків у зборі з водоприймальними решітками, дощоприймачів, кюветів, зливоприймальних колодязів, локальних очисних споруд. До системи відведення поверхневого стоку треба включати засоби щодо очищення поверхневого стоку від твердих частинок та нафтопродуктів.

Під час проектування поверхневого водовідведення треба забезпечувати виконання мінімального об'єму земляних робіт та наявність локальних очисних споруд, а також передбачати стік води з швидкостями та об’ємами, що унеможливлюють ерозію ґрунту.

Водовідвідні лотки та дощоприймальні решітки, які встановлюються на тротуарах чи пішохідних шляхах, не повинні створювати перешкоди для маломобільних груп населення.

9.4.12 Мінімальний похил по дну лотків треба приймати таким, щоб забезпечувати рух дощових вод із швидкістю від 0,4 м/с до 0,6 м/с, що виключає замулювання лотків. У разі відсутності природного похилу рельєфу використовують лотки з внутрішнім похилом або із ступінчатим перепадом висот (каскадом).
У випадку утворення лінії поверхневого стоку більше ніж 10 метрів рекомендується переривати її за допомогою пісковловлювачів з подальшим випуском в дощову каналізацію. Максимальні похили треба визначати з урахуванням нерозмиваючих швидкостей води, які приймаються залежно від виду покриття водовідвідних елементів згідно з СНиП 2.04.03.
На ділянках рельєфу, де швидкості руху дощових вод вище максимально допустимих, треба влаштовувати ступінчасті перепади, проектування яких треба здійснювати згідно з СНиП 2.04.03.

9.4.13 Водовідвідні лотки повинні мати такі характеристики стабільності у вертикальному і поперечному напрямках, які дозволяють витримувати навантаження транспорту у разі інтенсивного руху, теплові розширення.

9.4.16 Проектування і обладнання зливоприймальних колодязів гратами треба здійснювати згідно з ДСТУ Б В.2.5-26. У разі облаштування грат, що перекривають водовідвідні лотки на пішохідних доріжках і тротуарах, ребра грат не треба розташовувати уздовж напряму пішохідного руху, а ширину отворів між ребрами треба приймати не більше ніж 0,015 м.

9.4.17 Якщо ширина вулиці в червоних лініях більше ніж 30 м і похилах більше ніж 30 ‰ відстань між зливоприймальними колодязями треба приймати не більше ніж 60 м. У разі перевищення вказаної відстані треба влаштовувати спарені зливоприймальні колодязі з гратами значної пропускної спроможності. Для вулиць, внутрішньоквартальних проїздів, доріжок, бульварів, скверів, трасованих на вододілах, збільшують відстані між зливоприймальними колодязями у два рази. У разі формування значного об'єму стоку в межах внутрішньоквартальної території треба передбачати введення зливової каналізації в її межі, що має бути обґрунтоване розрахунком.

9.4.18 Місця організованого скиду поверхневого стоку, в тому числі у водоймища, треба облаштувати локальними очисними спорудами для його очищення.
Категория: ДБН | Добавил: dbn (2012-10-30)
Просмотров: 3430 | Теги: ДБН Б.2.2-5:2011, Благоустрій територій, захист території | Рейтинг: 4.0/1

Коментарі до Споруди системи інженерного захисту території. ДБН Б.2.2-5:2011. Благоустрій територій, обговорення та відгуки: