А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін інтегральні згинальні напруження

інтегральні згинальні напруження (або Интегральные изгибные напряжения) - Інтегральні згинальні напруження – це згинальні і крутні моменти на одиницю ширини оболонки, які знаходять як статичні моменти розподілів нормального і дотичного напружень, що діють паралельно серединній поверхні оболонки по її товщині. В умовах пружності кожне з цих інтегральних напружень викликає напружений стан, що лінійно змінюється по товщині оболонки, з нульовим значенням у серединній поверхні. У будь-якій точці діє два згинальних моменти і один крутний момент. интегральные изгибные напряжения

Интегральные изгибные напряжения – это изгибающие и крутящие моменты на единицу ширины оболочки, которые определяютя как статические моменты распределений нормального и касательного напряжений, которые действуют параллельно срединной поверхности оболочки по ее толщине. При условии упругости каждое из этих интегральных напряжений вызывает напряженное состояние, которое линейно изменяется по толщине оболочки с нулевым значением на срединной поверхности. В любой точке действует два изгибающих и один крутящий момент.

bending stress resultants The bending stress resultants are the bending and twisting moments per unit width of shell that arise as the integral of the first moment of the distribution of direct and shear stresses acting parallel to the shell middle surface through the thickness of the shell. Under elastic conditions, each of these stress resultants induces a stress state that varies linearly through the shell thickness, with value zero and the middle surface. There are two bending moments and one twisting moment at any point

Англійською термін перекладається, як 'bending stress resultants'.

Ця фраза "інтегральні згинальні напруження або Интегральные изгибные напряжения (англ.: bending stress resultants)" згадується у нормативному документі EN 1991 Дії на конструкції. EN 1991, конструкція, інтегральні згинальні напруження
Літера: І | Просмотров: 877 | Добавил: miley | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1991 Дії на конструкції:
Фразу додано та оновлено: 2018-2-1

Термін інтегральні згинальні напруження відноситься до категорії літера "І", згадується у документі EN 1991 Дії на конструкції. На англійську мову інтегральні згинальні напруження перекладається, як 'bending stress resultants'.

Ключові слова сторінки: EN 1991, конструкція, інтегральні згинальні напруження,
У "словнику будівельника" є такий термін: Ймовірність безвідмовної роботи системи
Здатність системи не допускати відмов, що спричиняють падіння температури в опалюваних приміщеннях житлових та громадських будинків і споруд нижче +12 °С , у промислових будівлях -...
Дополнительная информация: