А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін компоненти трубопроводу

компоненти трубопроводу (або компоненты трубопровода) - Елементи, з яких складається трубопровід. Наступні елементи є окремими елементами трубопроводу: - труба (включаючи вигини холодного формування); - фітинги (перехідні з'єднання, трійники, коліна і вигини заводського виготовлення, фланці, ковпачки, зварні патрубки, механічні з' єднання і так далі) - конструкції, виготовлені з елементів, згаданих вище (обв'язування, пастки для конденсату, облаштування запуску скребка/приймаючі станції, вимірюючі і контролюючі пристрої і так далі); - допоміжні частини (засувки, компенсатори теплового розширення, ізоляційні з' єднання, регулятори тиску, насоси, компресори і так далі); - посудини високого тиску.

компоненты трубопровода Элементы, из которых состоит трубопровод. Следующие элементы являются отдельными элементами трубопровода: - труба (включая изгибы трубы холодного формования); - фитинги (переходные соединения, тройники, колена и изгибы заводского изготовления, фланцы, колпачки, сварные патрубки, механические соединения и т.д.); - конструкции, изготовленные из элементов, упомянутых выше (обвязки, ловушки для конденсата, устройства запуска скребка/принимающие станции, измеряющие и контролирующие устройства и т.д.); - вспомогательные части (задвижки, компенсаторы теплового расширения, изоляционные соединения, регуляторы давления, насосы, компрессоры и т.д.); - сосуды высокого давления.

pipeline components The elements from which the pipeline is constructed. The following are distinct pipeline elements: - pipe (including cold-formed bends); - fittings (reducers, tees, factory - made elbows and bends, flanges, caps, welding stubs, mechanical joints etc.); - constructions, manufactured from the elements referred to above (manifolds, slug catchers, pig launching/receiving stations, metering and control runs etc.); - ancillaries (valves, expansion joints, insulation joints, pressure regulators, pumps, compressors etc.); - pressure vessels.

Англійською термін перекладається, як 'pipeline components'.

Ця фраза "компоненти трубопроводу або компоненты трубопровода (англ.: pipeline components)" згадується у нормативному документі Design of steel structures Частина 4-3. Трубопроводи. трубопровід, EN 1993
Літера: К | Просмотров: 1032 | Добавил: miley | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни Design of steel structures Частина 4-3. Трубопроводи:
Фразу додано та оновлено: 2018-2-1

Термін компоненти трубопроводу відноситься до категорії літера "К", згадується у документі Design of steel structures Частина 4-3. Трубопроводи. На англійську мову компоненти трубопроводу перекладається, як 'pipeline components'.

Ключові слова сторінки: трубопровід, EN 1993,
У "словнику будівельника" є такий термін: Випробування
експериментальне визначення кiлькiсних i якiсних характеристик властивостей об'єкта випробувань, як результат дiї на нього при його функцiонуваннi.
Дополнительная информация: