А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін геометрично нелінійний пружний розрахунок (ГНР)

геометрично нелінійний пружний розрахунок (ГНР) (або геометрически нелинейный упругий расчет (ГНР)) - Розрахунок, що базується на принципах теорії згину оболонки для ідеальної конструкції з урахуванням лінійно-пружних характеристик матеріалу але з використанням нелінійної теорії великих прогинів, яка повністю враховує будь-яку зміну геометрії внаслідок дій на оболонку. На кожному етапі навантаження проводиться перевірка біфуркаційного власного значеннягеометрически нелинейный упругий расчет (ГНР) Расчет, базирующийся на теории изгиба оболочек для идеальной конструкции, с учетом закона линейной упругости материала но с привлечением нелинейной теории больших прогибов, которая полностью учитывает любые изменения геометрии, возникшие в результате воздействий на оболочку. На каждом этапе нагружения проверяется бифуркационное собственное значение.geometrically nonlinear elastic analysis (GNA) An analysis based on the principles of shell bending theory applied to the perfect structure, using a linear elastic material law but including nonlinear large deflection theory for the displacements that accounts full for any change in geometry due to the actions on the shell. A bifurcation eigenvalue check is included at each load level.

Англійською термін перекладається, як 'geometrically nonlinear elastic analysis (GNA)'.

Ця фраза "геометрично нелінійний пружний розрахунок (ГНР) або геометрически нелинейный упругий расчет (ГНР) (англ.: geometrically nonlinear elastic analysis (GNA))" згадується у нормативному документі EN 1991 Дії на конструкції. розрахунок, EN 1991, конструкція
Літера: Г | Просмотров: 922 | Добавил: miley | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1991 Дії на конструкції:
Фразу додано та оновлено: 2018-2-1

Термін геометрично нелінійний пружний розрахунок (ГНР) відноситься до категорії літера "Г", згадується у документі EN 1991 Дії на конструкції. На англійську мову геометрично нелінійний пружний розрахунок (ГНР) перекладається, як 'geometrically nonlinear elastic analysis (GNA)'.

Ключові слова сторінки: розрахунок, EN 1991, конструкція,
У "словнику будівельника" є такий термін: рядові історичні будівлі
Традиційна масова забудова історичної частини населеного місця, що фіксує історичне розпланування і є за своїм масштабом і архітектурою органічною складовою історичного середови...
Дополнительная информация: