А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін геометрично нелінійний пружний розрахунок з урахуванням недосконалостей (ГННР)

геометрично нелінійний пружний розрахунок з урахуванням недосконалостей (ГННР) (або геометрически нелинейный упругий расчет с учетом несовершенств) - Розрахунок із урахуванням
недосконалостей подібний до розрахунку
ГНР, але із використанням моделі геометрії
конструкції, що включає неідеальну форму
(тобто геометрія серединної поверхні має
непередбачувані відхилення від ідеальної
форми). Недосконалість також може
враховувати ефект відхилень у граничних
умовах і ефект залишкового напруження.
На кожному етапі навантаження
проводиться перевірка біфуркаційного
власного значення.геометрически нелинейный упругий расчет с учетом несовершенств (ГННР)

Расчет с учетом несовершенств подобный
расчету ГНР, но с использованием модели
геометрии конструкции, включающей
несовершенную форму (т.е. геометрия
срединной поверхности имеет
непредвиденные отклонения от идеальной
формы). Несовершенство может учитывать
эффекты отклонения от граничных условий
и/или эффекты остаточных напряжений. На
каждом этапе нагружения проверяется
бифуркационное собственное значение.geometrically nonlinear elastic analysis with imperfections included (GNIA)

An analysis with imperfections explicitly
included, similar to a GNA analysis as defined
in 1.3.4.5, but adopting a model for the
geometry of the structure that includes the
imperfect shape (i.e. the geometry of the
middle surface includes unintended deviations
from the ideal shape). The imperfection may
also cover the effects of deviations in boundary
conditions and / or the effects of residual
stresses. A bifurcation eigenvalue check is
included at each load level.

Англійською термін перекладається, як 'geometrically nonlinear elastic analysis with imperfections included'.

Ця фраза "геометрично нелінійний пружний розрахунок з урахуванням недосконалостей (ГННР) або геометрически нелинейный упругий расчет с учетом несовершенств (англ.: geometrically nonlinear elastic analysis with imperfections included)" згадується у нормативному документі EN 1991 Дії на конструкції. розрахунок, EN 1991
Літера: Г | Просмотров: 789 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1991 Дії на конструкції:
Фраза внесена , время добавления: 22:21

Термін геометрично нелінійний пружний розрахунок з урахуванням недосконалостей (ГННР) відноситься до категорії літера "Г", згадується у документі EN 1991 Дії на конструкції. На англійську мову геометрично нелінійний пружний розрахунок з урахуванням недосконалостей (ГННР) перекладається, як 'geometrically nonlinear elastic analysis with imperfections included'.

Ключові слова сторінки: розрахунок, EN 1991,
У "словнику будівельника" є такий термін: Гуртожиток
житловий будинок, у якому всі або більша частина приміщень і корисної площі призначені й обладнані для спільного проживання в загальних кімнатах осіб, які здебільшого не пов’язані ...
Дополнительная информация: