А [736]
Б [650]
В [1641]
Г [723]
Д [948]
Е [524]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1899]
Т [1164]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Тлумачний Словник термінів
 › 

термін геометрично та фізично нелінійний розрахунок (ГФНР)

геометрично та фізично нелінійний розрахунок (ГФНР) (або геометрически и физически нелинейный расчет (ГФНР)) - Розрахунок на основі теорії згину оболонки для ідеальної конструкції з використанням припущень нелінійної теорії великих прогинів із урахуванням нелінійних пружно-пластичних характеристик матеріалу. На кожному етапі навантаження проводиться перевірка біфуркаційного власного значення.

геометрически и физически нелинейный расчет (ГФНР) Расчет, базирующийся на теории изгиба оболочек для идеальной конструкции, с использованием допущений нелинейной теории больших прогибов и с учетом нелинейных упруго-пластических характеристик материала. На каждом этапе нагружения проверяется бифуркационное собственное значение.

geometrically and materially nonlinear analysis (GMNA) An analysis based on shell bending theory applied to the perfect structure, using the assumptions of nonlinear large deflection theory for the displacements and a nonlinear elasto-plastic material law. A bifurcation eigenvalue check is included at each load level.

Англійською термін перекладається, як 'geometrically and materially nonlinear analysis (GMNA)'.

Ця фраза "геометрично та фізично нелінійний розрахунок (ГФНР) або геометрически и физически нелинейный расчет (ГФНР) (англ.: geometrically and materially nonlinear analysis (GMNA))" згадується у нормативному документі EN 1991 Дії на конструкції. розрахунок, EN 1991, конструкція
Літера: Г | Просмотров: 2754 | Добавил: miley | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1991 Дії на конструкції:
Фраза внесена , время добавления: 20:03
Дополнительная информация: