А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін температурний розрахунок

температурний розрахунок - temperature analysis Procedure of determining the temperature development in members on the basis of the thermal actions (net heat flux) and the thermal material properties of the members and of protective surfaces, where relevant. температурний розрахунок Методика визначення нагрівання окремих конструкцій на основі теплових впливів і теплофізичних властивостей матеріалів окремих конструкцій та, у разі потреби, захисних покриттів. температурный расчет Процедура определения изменения температур элементов, исходя из теплового воздействия (чистый тепловой поток) и теплотехнических свойств материала элемента и защитных поверхностей, если таковые имеются. 1.1.2.19 П thermal actions Actions on the structure described by the net heat flux to the members. теплові дії Впливи на конструкцію, які визначаються поглинутим тепловим потоком в окремих конструкціях. тепловые воздействия Воздействие на конструкцию, описываемое величиной чистого теплового потока, направленного на элементы. 1.1.2.20 П advanced fire model Design fire based on mass conservation and energy conservation aspects. уточненамодель пожежі Температурний режим пожежі, що грунтується на підходах збереження маси та енергії. уточненнаямодель пожара Расчет параметров пожара, основываясь на сохранении масс и энергий. 1.1.2.21 П computational fluid dynamic model Fire model able to solve numerically the partial differential equations giving, in all points of the compartment, the thermo-dynamical and aero-dynamical variables. розрахунковамодель термо- та аеродинаміки потоку Модель пожежі, що здатна чисельно вирішувати диференційні рівняння в часткових похідних, що дає можливість визначити термодинамічні та аеродинамічні змінні в усіх точках відсіку. расчетнаямодель термо- и аєродинамики потока- Модель пожара, позволяющая найти численные решения дифференциальных уравнений в частных производных, задавая, во всех точках помещения, термодинамические и аэродинамические переменные.

Ця фраза "температурний розрахунок" згадується у нормативному документі EN 1991 Дії на конструкції. mass, EN 1991
Літера: Ю | Просмотров: 945 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1991 Дії на конструкції:
Фраза внесена , время добавления: 20:50

Термін температурний розрахунок відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі EN 1991 Дії на конструкції.

Ключові слова сторінки: mass, EN 1991,
У "словнику будівельника" є такий термін: Приміщення для індивідуальної трудової діяльності
нежитлове приміщення у складі будинку або розміщена окремо будівля для реалізації функції праці на території присадибної ділянки, в тому числі несільськогосподарського напрямку.
Дополнительная информация: